Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДРУГОЕ, ХИМИЯ

Виробництво технологічного газу

sofiirfan1206 60 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 19 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 10.11.2020
ЗАВДАННЯ: на розрахунково–графічну роботу з дисципліни „Загальна хімічна технологія”. 1. Тема РГР Виробництво технологічного газу 2. Вихідні дані і зміст РГР Для реакції кДж/кмоль скласти матеріальний баланс на отримання 1 т водню на годину. Ступінь досягнення рівноваги дорівнює 0,95, температура на виході реактора, К: Тк= 693; вихідні концентрації (молярні частки, %): оксиду карбону (II) 21%, водяної пари 66,5%, 12,5% – азот, тиск – 3,0 МПa. Розрахувати і критично оцінити початкову температуру суміші, якщо процес відбувається в адіабатичному режимі. Обґрунтувати конструкцію реактора і обчислити об’єм каталізатора, якщо об’ємна швидкість за парогазовою сумішшю дорівнює 5000 год-1. Дата: 15.05.2017 Місце: КПІ Оцінка: 5
Введение

СО+Н2О=Н2+СО2 + Q = 42,3.103 кДж/кмоль За допомогою цієї реакції ми не лише можемо отримати технічний водень, але й очистити газ від СО. Конверсією окису вуглецю II з водяною парою. Ця стадія визначає глибину переробки природного газу і дає можливість суттєво спростити очищення конвертованого газу від окису вуглецю (II). Реакція конверсії окису вуглецю являє собою реакцію, яка описується рівнянням кДж/моль і називається також реакцією конверсії водяного газу. Ця реакція широко використовується в промисловості для отримання синтез-газу, аміаку і в інших областях.
Содержание

Вступ.......................................................................................................................................4 1. Розрахунок рівноважного ступеня перетворення...........................................................7 2. Матеріальний розрахунок виробництва..........................................................................9 3. Тепловий баланс...............................................................................................................13 4. Обґрунтування типу реактора…………………………….............................................16 Висновки...............................................................................................................................18 Список використаних джерел.............................................................................................19
Список литературы

1. Яворський, В.Т. Загальна хімічна технологія. / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, З.О. Знак, Л.В. Савчук. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. 2. Кутепов, А.М. Общая химическая технология. / А.М. Кутепов, Т.И. Бондарева, М.Г. Беренгартен. - М.: Высш.шк., 1990. 3. Крылов О.В. "Гетерогенный катализ" 4. Краткий справочник физико-химических величин. Под ред. А.А.Равделя и А.М.Пономаревой. –Л.:Химия
Отрывок из работы

Матеріальний баланс хіміко-технологічного процесу (ХТП) - математичне вираження закону збереження маси речовини, відповідно до якого маса всіх видів сировини і матеріалів, що надходять на переробку /прихід/, дорівнює масі отриманих продуктів і втрат /витрати/ [2]: ?m(прихід)=?m(витрата) Метою матеріального балансу є визначення витратних коефіцієнтів усіх вихідних реагентів за заданою продуктивністю за цільовим продуктом, а також обчислення складу вихідної суміші і продуктів реакції. Основою для матеріальних розрахунків ХТП е рівняння хімічних реакцій (основної та побічних). Результати матеріальних розрахунків використовують як вихідні дані для визначення габаритів реактора.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Другое, Химия, 4 страницы
200 руб.
Другое, Химия, 4 страницы
100 руб.
Другое, Химия, 27 страниц
120 руб.
Другое, Химия, 25 страниц
120 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg