Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, БИОЛОГИЯ

ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВОЇ КАРЦИНОМИ

alexkovalennnko 1400 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 37 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 18.07.2020
Злоякісні новоутворення є величезною проблемою для людей різного віку. У всьому світі намагаються запобігти цієї проблеми превентивними заходами шляхом підвищення рівня обізнаності населення що до факторів ризику виникнення злоякісних новоутворень. У разі виникнення хвороби вирішальне значення мають рання діагностика та своєчасне лікування, однак й на теперішній час результати лікування хвороби не завжди є успішними. Таким чином, підходи діагностики, лікування та профілактики онкозахворювань потребують постійного удосконалення та оновлення, що вкрай актуальним й на теперішній час.
Введение

Мета роботи: поглиблення знань стосовно методів діагностики, лікування та профілактики легеневих карцином, розробити програму для підвищення обізнаності серед дітей підліткового віку та порівняти рівень обізнаності зі статистичними даними минулого року. Для вирішення поставленої мети вирішувались наступні завдання: 1.Узагальнити сучасні методи діагностики та лікування злоякісних пухлин легенів. 2. Розробити спеціальну програму для запобігання дитячого куріння; 3. Провести пізнавальний захід серед дітей окремих вікових груп, тим самим покращивши рівень обізнаності серед уснім підліткового віку; 4. Провести повторне анкетування та порівняти рівень обізнаності та застережності з результатами попереднього року; 5. Визначити тенденції схильності підлітків до злоякісних новоутворень легенів по результатам анкетування.
Содержание

ВСТУП ВСТУП………..…………………………………………………………….… РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….….. 1.1. Детальний розгляд типів раку легенів…………………………............ 1.2. Способи діагностики легеневої карциноми……………………………………………………………….….... 1.3. Групи ризику……………………………………………………………. 1.4. Клінічні ознаки карциноми легенів…………………………………… РОЗДІЛ 3. СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ТА ОПИТУВАННЯ………………… 3.1. Методична робота «Як довго ти будеш жити?»………………………….. 3.2. Опитування підлітків середнього віку для визначення схильності до розвитку злоякісних пухлин………………………………………………... 3.3. Результати досліджень та їх аналіз……………………………………. ВИСНОВКИ ………………………………………………………………… СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………….
Список литературы

1.Аксарин, А. А. Роль хірургічного методу в лікуванні дрібноклітинного раку легенів / Аксарин А. А., Тер-Ованесов М. Д. // Сибірський онкологічний журнал. - 2016. - Т. 15. № 2. - С. 63-68. 2. Аралбаев, Р. Т. Деякі аспекти діагностики раку легенів на основі методів медичної візуалізації / Аралбаев Р. Т., Бебезов Б. Х., Богданов А. В. // Питання онкології. - 2016. - Т. 62. № 5. - С. 615-621. 3.Борисова, Е. Б. Лікування недрібноклітинного раку легенів: наступний крок / Борисова Е. Б., Гуторов С. Л., Абрамов М. Е. // Фарматека. - 2016. - № 17 (330). - С. 25-29. 4. Можливості нових антиангіогенних препаратів в другій лінії лікарської терапії недрібноклітинного раку легкого / Семенова А. И., Проценко С. А., Новик А. В. та ін. // Фарматека. - 2016. - № 17 (330). - С. 9-19. 5. Лікарська тактика при вперше виявлених осередкових утвореннях легенів малого діаметру (до 2 см) / Черноусов А., Павлов Ю., Рибин В. та ін. // Лікар. - 2016. - № 5. - С. 2- 6. Гоголин, Д. Променева терапія в лікуванні недрібноклітинного раку легенів / Гоголин Д., Гулидов И., Рагулин Ю. // Лікар. - 2016. - № 2. - С. 46-48. 7. Гринберг, Л. М. Рак легенів і бокситовий пневмоконіоз: огляд літератури і спостереження з практики / Гринберг, Л. М., Валаміна И.Е., Мещерякова Е.Ю. // Уральський медичний журнал. - 2016. - № 3 (136). - С. 54-58. 8. Добродеев, А. Ю. Результати хірургічного і комбінованого лікування недрібноклітинного раку легенів / Добродеев А. Ю., Завьялов А. А., Тузиков С. А. // Хірургія. Журнал ім. Н.И. Пирогова. - 2016. - № 3. - С. 26-31. 9. Діагностика ендобронхіальної передпухлинної патології і ранніх форм раку легенів / Струнина А. А., Соколів Д. В., Соколів В. В. та ін. // Онкологія. Журнал ім. П.А. Герцена. - 2015. - № 4. - С. 56-65 10. Первинно-множинні злоякісні пухлини легенів. / Борисова Т. Н., Іванів С. М., Бредер В. В. та ін. // Питання онкології. - 2016. - Т. 62. № 1. - С. 166-170. 11. Рагулин, Ю. А. Фотодинамічна терапія при раку легенів: основні показання до застосування / Рагулин Ю. А., Галкін В. Н. // Сибірський онкологічний журнал. - 2016. Т. 15. № 4. - С. 79-87. 12. Соколів В. В., Соколів Д. В., Пирогів С. С. та ін. // Медична рада. - 2016. - № 15. - С. 62-66. 13. Соловйова, Е. П. Чинники ефективності лікування неоперабельного недрібноклітинного раку легені III стадії (огляд літератури) / Соловйова Е. П., Вальков М. Ю. // Сибірський онкологічний журнал. - 2016. - Т. 15. № 2. - С. 76-89. 14. Химиолучева терапія у поєднанні з локальною гіпертермією при недрібноклітинному раку легенів / Добродеев А. Ю., Завьялов А. А., Тузиков С. А. та ін. // Питання онкології. - 2016. - Т. 62. № 6. - С. 822-826.
Отрывок из работы

1. Морфологічний діагноз: Одним з найбільш важливих моментів при встановленні діагнозу рака легені є тісний контакт між патологом і клініцистом, особливо якщо випадок неординарний або якщо морфологічний діагноз не відповідає клінічній картині. Вірогідність діагнозу може залежати від кількості і якості життєздатних клітин у пробі. Деякі бронхоскопічні біопсії ушкоджуються артефактами, що значно утрудняє морфологічний діагноз. Останній може бути поставлений на підставі цитологічних проб або хірургічних біопсій. Існує шість типів цитологічних проб, які можуть бути використані для встановлення діагнозу: • мокротиння, • бронхіальні змиви, • бронхіальні браш-біопсії, • трансбронхіальні пункційні аспіраційні біопсії, • бронхоальвеолярний лаваж, • трансторакальна тонкоголкова аспіраційна біопсія. Цитологічне дослідження мокротиння є однією із самих доступних процедур. Можливість точного встановлення діагнозу підвищується при використанні довільно відкашляних зразків і дослідженні багатьох (принаймні, трьох), а не одиничних проб. Гістологічні біопсійні проби можуть бути отримані за допомогою ендобронхіальної, трансбронхіальної, трансторакальної біопсії або відкритих процедур, таких як інцізійна клиноподібна біопсія, торакоскопічна біопсія, лобектомія або пневмонектомія. Установлення підтипу НДРЛ по даним бронхоскопічних біопсійних проб може бути дуже важким завданням. Приблизно 40 % отриманих хірургічно проб відрізняються по клітинному типу від відповідних бронхоскопічних. Якщо морфологічні критерії не дозволяють класифікувати клітини як плоскоклітинні або як аденокарциному, варто ставити загальний діагноз як «рак легені, недрібноклітинний тип». Прихований рак легені: Пацієнтам з відсутністю відхилень від норми на рентгенограмі грудної клітки, але в яких знайдені ракові клітини при цитологічному аналізі мокротиння, показаний огляд отоларингологом і ретельна БФС. Якщо ознаки пухлини виявлені, робиться пряма щипцьова біопсія й браш-біопсія. При відсутності патологічних змін у результаті ендоскопічного дослідження й КТ грудної клітки проводиться БФС під загальним наркозом з одночасним відбором щіткових проб всіх субсегментов. При одержанні позитивного результату цитологічного аналізу процедура повинна бути повторена в залученому сегменті або долі. Якщо результати позитивні при двох наступних процедурах, то рекомендується хірургічне втручання. Методи уточнюючої діагностики раку легені Внутріторакальне визначення стадії: Комп'ютерна томографія (КТ) грудної клітки є загальноприйнятим стандартом для визначення стадії раку легені. При виконанні дослідження рекомендується дотримувати наступних умов: 1) використання устаткування для КТ третього або четвертого поколінь із часом сканування шару; 2) максимальна товщина шару й міжшаровий інтервал повинні бути 10 мм; 3) область сканування повинна бути від верхівок легенів до наднирників; 4) поле зору повинне включати грудну стінку; 5) видрукувати на папері копії повинні мати відповідні вікна легенів і середостіння. Введення внутрішньовенного контрасту не обов'язково й рекомендується лише при центральній пухлині з можливим поширенням на органи середостіння й у випадках, коли важко відрізнити медіастінальні судини від збільшених лімфатичних вузлів. Оцінка первинної пухлини (Т-фактора): Діагностична цінність КТ при виявленні урадення пухлиною парієтальної плеври й грудної стінки (Т3) не висока й обмежена 62%. Тільки виявлення пухлинної маси або виразна реберна деструкція свідчать про ураження грудної стінки. Чутливість КТ до ушкодження життєво важливих медіастінальних структур також низька; по опублікованим даним, вона становить 60-75%. Адекватна оцінка медіастінального проникнення вимагає контрастно- посиленого зображення, що переважно проводити тонкими зрізами (5 мм і менше). У зв'язку із цим операбельність центральних пухлин, які проростають в органи середостіння, часто може бути визначена лише в процесі хірургічного втручання. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) рекомендована для оцінки ступеня поширення пухлин верхньої легеневої борозни. Можливість багатоплощинного зображення дозволяє точно оцінити залучення в подібні пухлини плечового сплетіння, спинномозкового каналу, грудної стінки й підключичної артерії. Визначення метастазів у лімфатичних вузлах середостіння (N-фактор). КТ - найбільш інформативний метод визначення метастазів у внутрігрудних лімфатичних вузлах (чутливість – 79% і специфічність – 78%). Застосування КТ для оцінки медіастінальної лімфаденопатії рекомендується всім пацієнтам НДРЛ. Це пов'язане з тим, що в оперованих пацієнтів зі стадією сТ1-2N0 в 10,5–16,3% випадків виявлено ураження медіастінальних лімфатичних вузлів (N2). При цьому в 6,2-25% з них були так звані «стрибучі» (skipping) метастази - у медіастінальних лімфатичних вузлах при інтактних кореневих і внутрілегеневих. Від КТ грудної клітки можна відмовитися тільки в тому випадку, якщо в пацієнта при об'єктивному дослідженні й рентгенографії грудної клітки виявлені віддалені метастази (М1) і не передбачається подальшого хірургічного або променевого лікування. Варто підкреслити, що внаслідок низької специфічності КТ збільшені лімфатичні вузли повинні піддаватися біопсії з метою точного визначення стадії захворювання. В 37% випадків у збільшених вилучені під час операції вузлах (розміром до 4 см) виявляється доброякісна гіперплазія, особливо часто у випадках, коли є параканкрозный пневмоніт. КТ може служити в якості «провідника» для вибору 23 вузлів для трансбронхіальної або трансторакальної пункціної аспірації лімфатичних вузлів. Визначення віддалених метастазів Пошук віддалених метастазів вимагає ретельного клінічного обстеження для оцінки стану пацієнта зі знову діагностованим НДРЛ. Такі неспецифічні симптоми, як втрата маси тіла, біль у кістках скелету, недавні зміни в ментальному стані, непритомності, головні болі, анемія, повинні викликати підозри на наявність віддалених метастазів. Доведено, що ретельне обстеження дозволяє виявити віддалені метастази в 50 % таких хворих. Разом з тим, будь-яка патологія, виявлена при КТ або радіонуклідних процедурах, повинна бути ретельно розглянута, оскільки зустрічаються сумнівно-позитивні висновки. У випадку яких би то не було сумнівів варто одержати гістологічне підтвердження, щоб стадія захворювання була точно встановлена, а хворий одержав адекватне лікування.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Биология, 52 страницы
1300 руб.
Дипломная работа, Биология, 79 страниц
1975 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg