Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ИСТОРИЯ

ВНЕСОК ЖІНОК У РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЇ МЕДИЦИНИ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

alexkovalennnko 1200 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 28 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 18.07.2020
Вивчення історії Другої світової війни посіло чільне місце у сучасній історіографії, що засвідчує величезна кількість наукових розвідок на дану тематику. У наукових дослідженнях, присвячених подіям Другої світової війни історики розкривають різноманітні аспекти військового протистояння. Разом з тим, дослідники намагаються майже не торкатися тем, присвячених людському виміру війни, зокрема історії жінки та її значення в роки Другої світової війни. Дослідження жіночого побуту в роки Другої світової війни, участі жінок у бойових діях та їхньої місії в тилу на даному етапі історіописання залишилося ненаписаним, незважаючи на зростання інтересу дослідників до цієї теми в останні роки, антропологічний поворот у сучасній російській історіографії та популярність гендерних студій. На сьогоднішній час дуже гостро стоїть питання сприйняття жінки суспільством. Протягом Другої світової війни жінка приймала значну участь у військовому процесі, але завжди мусила залишатись у тіні чоловічих подвигів через розповсюдженість стереотипів стосовно жінок-медиків, жінок-військових, тощо. Зараз жінка є повноцінним членом сучасного суспільства, який має низку прав та відповідних обов’язків, щоб мати змогу функціонувати на однаковому рівні з чоловіками. Актуальність цієї теми полягає у недослідженості жіночого внеску у ході Другої світової війни. Жінки-медики приймали на себе найбільший вантаж праці, але через стереотипне мислення суспільства їх працю вважали легкою та вона є значно недооціненою.
Введение

Мета: дослідити та розкрити внесок жінки у розвиток військово-польової медицини на період Другої світової війни та підбити підсумки стосовно важливості праці жінок-медиків того періоду. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких наукових завдань: 1. Було досліджено сприйняття жінки суспільством у 20 столітті; 2. Детально вивчено жіночої ролі та ставлення до жінки у період Другої світової війни; 3. Поглиблено знання щодо жінок-медиків військового часу.
Содержание

ВСТУП………..…………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………...5 1.1. Участь жінки у військовому процесі на період Другої світової війни………………………………………………………………….5 1.2. Утилітарна роль жінки у Другій світовій війні……………..….….8 ВИСНОВКИ……………………………………………………………….10 РОЗДІЛ 2. ВНЕСОК ЖІНКИ У РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВОЇ МЕДИЦИНИ………………………………………………………………11 ВИСНОВКИ ………………………………………………………………20 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..…21 ДОДАТКИ…………………………………………………………………23
Список литературы

Список використаних джерел 1. Вашурина. Женщины на военной службе / З. Вашурина // Армия в социально-политических отношениях трансформирующегося общества: материалы к конференции. – М., 2000. 2. Мурманцева В. Советские женщины в Великой Отечественной войне / В. Мурманцева. – М., 1987. 3. Горинова М. Зоя Космодемьянская / М. Горинова // Отечественная история. – 2003. – ?1. – С. 78. 4. Видатні вихованці Харківської вищої медичної школи : біобібліогр. довід. / За заг. ред. В.М. Лісового. — Х. : ХНМУ, 2010. — 208 с., фото. 5. Тамара Александровна Назарова [к 70-летию со дня рождения] /Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1982. — No6. — С. 87. 6. Малая Л.Т. 60 лет научно-педагогической, лечебной и общественной деятельности: библиография. — Харьков : РИП «Оригінал», 1998. — 144 с. 7. Кравчун П.Г. Малая Любов Трохимівна / П.Г. Кравчун, І.К. Латогуз, М.А. Власенко // Вчені Харківського державного медичного університету. — Х., 2003. — С. 366–368. 8. Малая Любов Трохимівна // Національна академія наук України. Персональний склад 1918–2003. — К. : Фенікс, 2003. — С. 55. 9. Ларьков Н. Все остается людям / Н. Ларьков. — Харьков : Консул, 2004. — 180 с. 10. Малая Л.Т. Моя военная судьба / Л.Т. Малая // Вища медична школа Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни. — Х. : ВПЦ «Контраст». — 2005. — С. 17–21. 11. Тамара Александровна Назарова [к 70-летию со дня рождения] // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1982. — No6. — С. 87. 12. Гапова Е. Между войнами: женский вопрос в национальных проектах / Е. Гапова // Социальная история: Ежегодник. 13. Галимуллина Н. Женские образы в советской пропаганде периода Великой Отечественной войны / Н. Галимуллина
Отрывок из работы

Залучення жінок до бойових дій в роки Другої світової війни спровокувало у сучасній історіографії дискусію стосовно мотивів мобілізації жінок. В епіцентрі дискусії опинилися питання, поставлені сучасною російською історіографією, але не дозволені державною політикою пам‘яті, а саме: співвідношення волонтерства та примусу, політичного контролю і національної самосвідомості, пасивної участі і героїчної жертовності в ході війни і роль цих факторів у перемозі, серед яких приклад жіночої участі у Другій світовій війні виступив особливо цікавим. Це пов‘язано з тим, що жінки в СРСР не були військовозобов‘язаними, хоча військове законодавство СРСР передбачало в разі необхідності обов‘язкове залучення жінок до лав Червоної армії для проходження служби у допоміжних військах. О. Ніконова підкреслила, що мобілізація жінок, проведена в СРСР, не розходилися з принципами, декларованими ще до війни, оскільки згідно з цими принципами та уявленням про майбутню війну, жіночу участь в захисті вітчизни було обмежено службою у допоміжних і тилових військах, організацією протиповітряної оборони і роботою на виробництві, але у зазначені рамки не вписувався феномен жіночого волонтерства. Саме жінки-добровольці зазвичай представляли для дослідників основну проблему, змушуючи дошукуватися до мотивів, через які вони відправлялися на фронт виконувати ?чоловічу роботу. На думку багатьох російських істориків, саме колосальні втрати радянських військ на початковому етапі війни привели до того, що в 1942 році в СРСР була проведена масова мобілізація жінок на службу в діючу армію і в тилові з‘єднання. Тільки на підставі трьох наказів наркома оборони Й. Сталіна від квітня та жовтня 1942 року, порівняно недавно розсекречених і опублікованих в Росії, підлягали мобілізації 120 000 жінок, а за мобілізації ЦК ВЛКСМ на військову службу були призвані близько 500 000 дівчат, 70% яких служили в діючій армії. У 1941 році був оголошений наказ про мобілізацію всіх службовців в армії на добровільній основі, а в травні 1942 р. – кадрових і вільнонайманих службовців цивільного повітряного флоту, де також знаходилося чимало жінок [20, с. 15]. Російські історики звертають особливу увагу на те, що мобілізаційна політика радянського керівництва піддається історичній реконструкції на відміну від реакція жінок на мобілізацію, яка залишилась невідомою, але могла б найоб‘єктивніше визначити мотиви жіночої служби. Аналіз мотивів жінок добровільно вирушили на фронт, проведений сучасними російськими істориками на основі джерельного матеріалу, продемонстрував їхню класифікаційну різноманітність, зумовлену особливостями діяльності жінки в роки війни. Для жінок воїнів головним мотивом було прагнення помститися за загиблих родичів або чоловіка чи бажання наслідувати приклад батьків. Інший комплекс мотивів сконструйований дослідниками на основі аналізу спогадів жінок, які воювали в партизанських загонах, оскільки вчинками жінок, що опинилися на окупованих територіях, найчастіше керували почуття самозбереження, прагнення вижити. Збереглися у сучасній російській історіографії мотиви, сконструйовані радянським патріотичним дискурсом післявоєнного періоду, а саме: саморефлексія комсомолок, мобілізованих ЦК ВЛКСМ для боротьби з ворогом по той бік фронту, наповнена патріотичними образами і емоціями.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, История, 51 страница
850 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg