Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Рентабельность предприятия

mamanero11 350 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 38 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 08.05.2020
Курсовая работа на тему рентабельности предприятий. Методики определения рентабельности
Введение

В умовах ринкових відносин, що характеризуються своєю динамічністю, доводиться постійно ухвалювати неординарні рішення, зв’язані з урахуванням фінансового положення підприємства. Для оцінки рівня ефективності роботи підприємства одержуваний результат (валовий дохід, прибуток), зіставляється з витратами або використовуваними ресурсами. Порівняння прибутку з витратами означає рентабельність, або, точніше, норму рентабельності.
Содержание

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти управління рентабельністю підприємства 1.1 Теоретичні основи управління рентабельністю підприємства 1.2 Методи визначення рентабельності підприємства 1.3 Зарубіжний досвід у формуванні теоретичних і практичних основ рентабельності підприємства Розділ 2 ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Оцінка стану економічного управління підприємством: 2.2 Показники ділової активності 2.2. Економічний аналіз фінансових показників по підприємству
Список литературы

Аносов В. Реформирование управления затратами: как сохранить лучшее // Финансы, учёт, аудит – 2004, №4 – 26-32 с. Воронин С., Оленицкая Л. О методике расчёта рентабельности в реальном секторе экономики // Общество и экономика – 2005, №2 – с. 84-88. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учеб. пособ. – М.: «Финансы и статистика», 2002.-208с. Коваленко Е.М. Методы оценки рентабельности и факторов, влияющих на её уровень // Экономика. Финансы. Управление – №2, 2004 – с. 9-15. Крылов Э.И. Анализ финансовых результатов, рентабельности и себестоимости. М.: Маркетинг, 2005 – 647 с. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учеб. –М.: «ДАШКОВ и Ко», 2002.- 1010с. Савицкая Г.В. Экономический анализ. М.: “Новое знание”, 2004 – 640 с. Управление затратами на предприятии / Под общ. ред. Г.А. Краюхина. СПб.: Бизнес-пресса, 2000 – 264 с. Управление финансами: Учеб. / А.А.Володин и др. М.: Инфра-М, 2004. – 502 с. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтера. М.: Инфра-М, 2002. – 432с. Экономика предприятия / В.Я. Хрипач, Г.З. Суша, Г. К. Оноприенко и др. – Мн.: «Экономпресс», 2000. – 464с. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.М.Селезнев и др. – М.: ЦЭМ, 2001.-352с. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. Н.А.Сафронова – М,: «ЮРИСТЪ», 2002-608с.
Отрывок из работы

1.2 Методи визначення рентабельності підприємства Визначення рентабельності і ділової активності підприємства здійснюється через розрахунок і аналіз коефіцієнтів рентабельності і ділової активності (оборотності) для оцінки управління підприємством і змін результатів діяльності підприємства за період. Визначення рентабельності капіталовкладень індексним методом, званим також методом послідовного дисконтування поточних витрат, має на меті оточити плани капіталовкладень шляхом порівняння розміру майбутнього доходу за ними (або річної економії у витратах) з вартістю фінансування капіталовкладень. Цей метод визначення рентабельності показує величину відсотка, на який фірма повинна була б вкласти капітал, необхідний для придбання даного обладнання, з тим щоб віддача на капітал була тією ж. Таке визначення рентабельності має велике значення для стимулювання кращого використання виробничих фондів на кожному підприємстві. Pентабельность відноситься до числа основних оціночних показників, затверджуваних підприємствам у централізованому порядку. Вона характеризує всі сторони діяльності підприємства, тому є комплексним показником. Залежно від мети аналізу діяльності підприємства Т.О. Примак розрізняє такі показники рентабельності [19]: – загальний рівень рентабельності підприємства; ? рентабельність виробничих фондів; ? рентабельність сукупних активів; ? рентабельність власного (акціонерного) капіталу; ? рентабельність продукції. Загальний рівень рентабельності підприємства розраховується за формулою: RЗ = П/S_З (1.1) де, Rз – загальний рівень рентабельності підприємства;
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Экономика предприятия, 35 страниц
2300 руб.
Курсовая работа, Экономика предприятия, 45 страниц
540 руб.
Курсовая работа, Экономика предприятия, 17 страниц
350 руб.
Курсовая работа, Экономика предприятия, 34 страницы
450 руб.
Курсовая работа, Экономика предприятия, 55 страниц
660 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg