Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ЛИТЕРАТУРА

ВІКТОРІАНСЬКА ЕПОХА У РОМАНІ ШАРЛОТТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР»

alinashmagun 330 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 32 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 27.04.2020
У роботі описані особливості творчості письменників у вікторіанську епоху та особливості розвитку та досягнень тогочасного суспільства. У практичній частині проаналізовано як Шарлотта Бронте виразила життя епохи у своєму романі. Робота написала у 2018 році. Оцінка - 85/100.
Введение

Твори видатної англійської письменниці Шарлотти Бронте – це справжній скарб у світовій літературі. Письменницю визнавали революцією у створенні жіночих образів і в реалістичному відображенні дійсності. Її життя та творчість стала предметом зацікавленості багатьох літературознавців минулого і сьогодення. Е. Гаскелл написала біографію Шарлотти Бронте, яка досі залишається однією з найкращих у своєму роді. Одним із перших російських дослідників творчості письменниці був А. В. Дружинін, який відмічав «потужну фантазію і багатосторонню досвідченість» авторки [17, 23-54.]. Рецензії на твори Ш. Бронте випускали М.К. Цебрикова та Є. Тур. З. Гражданська у своїй книзі «От Шекспира до Шоу: Английские писатели XVI -XX вв.» дає огляд життя та творчості письменниці.
Содержание

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ВІКТОРІАНСЬКА ЕПОХА ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЛІТЕРАТУРІ……………………………………………………………………5 1.1. Повсякдення вікторіанського суспільства……………………………..5 1.2. Літературний здобуток Англії 1830-1870-х рр………………………11 РОЗДІЛ 2. РОМАН ШАРЛОТТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР» ТА РИСИ ВІКТОРАНСТВА У НЬОМУ………………………………………………..14 2.1. Типовий побут та світогляд людини доби у романі…………………14 2.2. Вікторіанська жінка у романі «Джейн Ейр»…………………………24 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..........28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………30
Список литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Английская литература // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://scicenter.online/zarubejnaya-literatura-scicenter/angliyskaya-literatura-61492.html 2. Англійська література вікторіанської доби // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/2449752/ 3. Анненкова О.С. Англійська література XIX століття: від Джейн Остін до Джорджа Мередіта. Навчальний посібник. – Київ, 216. – 168 с. 4. Бронте Ш.. Джейн Ейр / Пер. з англ. П. Соколовський. – Харків: Фоліо, 2008. – 117 с. 5. Викторианская культура: современный вигляд. Составление блока статтей и предисловие // НЛО. – № 70. – 2004. 6. Виктория (королева Великобритании). Википедия // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8) 7. Вікторіанська Англія // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65625a3bd78b5d53a89421306c37_0.html 8. Гражданская Зоя. От Шекспира до Шоу: английские писатели XVI -XX вв. // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.e-reading.club/bookreader.php/149110/Grazhdanskaya_-_Ot_Shekspira_do_Shou__Angliiiskie_pisateli_XVI_-XX_vv..html 9. Гринберг К., Коути К.. Женщины викторианской Англии: от идеала до порока //Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.e-reading.club/book.php?book=1024184 10. Диттрич Татьяна Васильевна. Повседневная жизнь викторианской Англии // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://coollib.com/b/223875/read 11. Дружинин А. В. Коррер Белль и его два романа: «Shirley» и «Jane Eyre» / А. В. Дружинин. — Спб., 1852. — Т.116. — № 12. — Отд.5. — С. 23— 54. 12. Кертман Л.Е. География, история и культура Англии. – М.:Высшая школа,1979. – 324 с. 13. Королева Вікторія просиділа на британському троні 63 роки // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/history-newspaper/_koroleva-viktoriya-prosidila-na-britanskomu-troni-63-roki/293884 14. Михальская Н.П., Аникин Г.В. История английской литературы: Учебник для гуманитарных факультетов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 1998. 15. Тревельян Дж. М.. Социальная история Англии / Под редакцией с предисловием В. Ф. Семенова. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1959. – 605 с. 16. Хабибуллина Л.Ф. Женский национальный тип в английской литературе XIX века // Електронний ресурс. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/zhenskiy-natsionalnyy-tip-v-angliyskoy-literature-xix-veka 17. Храповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П.. История зарубежной литературы: Западноевропейский и американский реализм (1830—1860-е гг.): Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г. Н.Храповицкая, Ю. П. Солодуб. — М.: Издательский центр «Академия»,2005. - 384 с. http://scicenter.online/zarubejnaya-literatura-scicenter/angliyskaya-literatura-61492.html 18. Carter R. The Routledge History of Literature in English : Britain and Ireland. – L.: Routledge, 1997. – 584 p. 19. G.K. Chesterton. The Victorian age in literature. – London: Williams & Norgate. – 256 p. 20. Graham P. Anderson. The Victorian Era. – London: Longmas, Green, and Co., 1916. – 248 p. 21. Greiff, Constanse M. Early Victorian. – Abbeville Press, 1995. – 95 pg. 22. Maria LaMonaca. Masked Atheism: Catholicism and the Secular Victorian Home. Columbus: Ohio State University Press, 2008. – 231 p. 23. Samuel Insull. The Victorian era. – Chicago, 1916. – 16 p.
Отрывок из работы

1.2. Літературний здобуток Англії 1830-1870-х рр.. «Якщо література може бути оцінена статистикою, то було б цілком зрозуміло, що Вікторіанська епоха стала найбільш інтелектуальною з тих, які були в історії» [3, 197]. «Література того часу відрізнялася прагненням благополучно вирішувати конфлікти, хоча в самих творах життєві ситуації залишалися досить напруженими» [7]. «Основним напрямом літератури тих часів стає реалізм. А в історії Англії 30-40-і роки XIX ст. – це період напруженої соціальної та ідеологічної боротьби, що відобразилася на літературних творах. Чудова плеяда чартистських поетів і публіцистів закликала до класової боротьби, до міжнародної солідарності робочих» [20]. У цей же час на арену літератури виходять такі визначні постаті, як Ч.Діккенс, сестри Бронте, Г.Філдінг, О.Голдсміт, Л.Стерн, Дж.Остен, У.М.Теккерей, Е.Гаскелл, які були найвизначнішими представниками англійського реалістичного роману. «Вікторіанський роман був річчю цілком вікторіанською; унікальний і пристосований до затишку в цій країні та епосі» [2, 90]. К. Маркс, характеризуючи англійську літературу, писав: «Блискуча плеяда сучасних англійських романістів, які в яскравих та красномовних книгах розкрили світу більше політичні та соціальні істини, ніж всі професійні політики, публіцисти та моралісти разом взяті, дали характеристику всіх прошарків буржуазії…» [14]. У той час поширеним став жанр соціального роману, у якому закріпилися критика та засудження буржуазного устрою. «Крім того англійський класичний реалізм відрізняється зосередженням на проблемах гріху й моралі, несе в собі сильний християнський вплив, що є неодмінною рисою Вікторіанської епохи»[13]. «Під час вікторіанської доби велику популярність у читачів також здобули твори зовсім іншого, нереалістичного характеру: готична психологічна проза Е.Бронте; так званий сенсаційний роман, який поєднував у собі інтерес до психології людини й оточення з детективом і “літературою жахів” (У. Коллінз, автор “Жінки в білому” і “Місячного каменя”); казки-нісенітниці, яскраві взірці інтелектуально-пародійної літератури “Аліса в Країні див” і “Аліса в Задзеркаллі” Льюїса Керрола» [8]. РОЗДІЛ 2. РОМАН ШАРЛОТТИ БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЕЙР» ТА РИСИ ВІКТОРАНСТВА У НЬОМУ 2.1. Типовий побут та світогляд людини доби у романі Роман Шарлотти Бронте «Джейн Ейр» - один з найвизначніших творів вікторіанської доби. Він був не просто цікавим з точки зору сюжету, новаторським з точки зору викладу та системи героїв, а й наповненим особливими рисами вікторіанства. Саме ці особливості, описані у творі, дають змогу повністю зануритися у атмосферу того часу, глибше розуміти персонажів та їх побут. Шарлотта Бронте охопила усі сфери життя людей доби, передала саме ті настрої, які панували у суспільстві. Починаючи від засобів пересування, авторка вводить читача у свій час. Майже усі описані подорожі відбуваються за допомогою коней. Частіше за все дальні поїздки здійснювалися у диліжансах. Підтвердженні знаходимо у тексті: «Запряжений четвернею диліжанс, із повним пасажирів імперіалом, підкотив до воріт, кондуктор і кучер голосно нас квапили, мою валізу внесли в диліжанс, мене відірвали від Бесі, яку я палко цілувала, обхопивши за шию» [10, 9]. Диліжанси нікого довго не чекали: «Мене зсадили додолу, винесли мою валізу, й диліжанс одразу ж покотив далі [10, 9]». А зупинки не були тривалими, крім тих, коли потрібно було дати відпочинок коням: «Ми проминули кілька міст, в одному, дуже великому, диліжанс зупинився, коней було випряжено, і пасажири висіли пообідати» [10, 9]. Крім неодмінної популярності, диліжанси мали й недоліки. Таке переміщення не було надто швидким і час поїздки міг значно збільшитися, в залежності від обставин: «Коли візник зачиняв дверцята, я спитала, чи далеко до Торнфілда. — Та миль із шість. — І скільки ми туди їхатимемо? — Години півтори. Він зачинив дверцята, виліз на передок, і ми рушили в дорогу, їхали ми повільно, і в мене було досить часу на роздуми.<…> Візник їхав увесь час ступою, і півтори години, напевне, розтяглися до двох із гаком» [10, 23]. Чоловіки, а іноді й молоді леді, надавали перевагу коням, якщо поїздка не повинна була бути на надто далеку відстань, усі ж інші пересувалися в каретах: «Тоді побачили чотирьох вершників, що мчали чвалом, а за ними дві відкриті карети. Над каретами маяли серпанки й коливалися пера. Двоє вершників були молоді елегантні добродії, третій — містер Рочестер на своєму гарному жеребці Мезрурі. Поруч із ним їхала молода дівчина» [10, 42]. ВИСНОВКИ Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що вікторіанська доба була важливим періодом у історії англійського суспільства. Саме у цей час відбувався бурний розвиток усіх сфер життя, а Промислова революція спричинила зрушення у побуті пересічного англійця. У ході роботи було досліджено, що основним засобом пересування залишалися ті, які рухалися з допомогою коней, проте на морі з’являлися досі небачені пароплави. Будівлі та в загальному архітектура відображали неоднозначність доби, адже місто поєднувало в собі розкіш і злигодні. Духовний стан людей був направлений на глибоку християнську віру. Становище жінки у той час було неоднозначним, адже дехто робив спроби доводити свою рівність по відношенню до чоловіків. Загалом дівчата залишалися об’єктом розваги, красивими іграшками поряд з чоловіком. На їхні плечі лягав обов’язок побудування сім’ї та виховання дітей. Велику увагу приділяли одягу, адже він був свідченням того, який у людини статус та статки. У тогочасному суспільстві кожен хотів показати себе і побачити інших, тому важливим явищем були бали.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg