Онлайн поддержка
Все операторы заняты. Пожалуйста, оставьте свои контакты и ваш вопрос, мы с вами свяжемся!
ВАШЕ ИМЯ
ВАШ EMAIL
СООБЩЕНИЕ
* Пожалуйста, указывайте в сообщении номер вашего заказа (если есть)

Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПСИХОЛОГИЯ

Психологические особенности мотивации персонала

ulyanachebotaryova 3000 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 34 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 22.04.2020
Как мотивация действует на сотрудников компаний, какие составляющие важны для успешной работы
Введение

На сучасному етапі економічного розвитку в України великого значення є питанням практичних застосувань ефективних методів управління персоналом як сприятливого чинника результативного функціонування підприємств. Перетворення виробничих відносин вимагає включення на підприємствах нових науково-методичних інструментів мотивації персоналу, що сприятимуть результативності корпоративних ресурсів і виробництва в цілому. Недостатня мотивація в сучасних умовах часто стає рушійним фактором, що не дозволяє підприємствам та організаціям реалізувати свої потенціальні можливості, на практиці призводить до масової відмови людей від результатів трудової діяльності, зниження суспільної активності виконавців. Проблема мотивації трудової діяльності належить до числа таких, котрі не бувають вирішеними до кінця, оскільки мотивація як біологічний і психологічний механізм - однаково актуальна для будь-якого стану розвитку економіки, займаючи місце «постійної» проблеми в економічній науці і практиці
Содержание

ВСТУП………………………………………………………………………… Розділ 1. Теоретичні засади (основи, аспекти) дослідження психологічних особливостей мотивації персоналу в організації 1.1. Психологічна характеристика персоналу організації…………… 1.2. Психологічні особливості мотивації персоналу в організації…… 1.3. "Особливості мотивації персоналу в організації Водафон"……… Висновки до 1 розділу………………………………………………… Розділ 2. Емпіричне дослідження психологічних особливостей мотивації персоналу в організації 2.1. Обгрунтування та характеристика методики дослідження……… 2.2. Інтерпретація та аналіз отриманих результатів……………… 2.3. Рекомендації щодо позитивних змін мотивації персоналу в організації……………………………………………………………………… ВИСНОВКИ…………………………………………………………… Список використаних джерел………………………………………… Додатки…………………………………………………………………
Список литературы

1. Абрамов В. М. «Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку». — Одеса, 1995.- 248 с. 2. Андрієнко В. Ф., Данюк В. М. «Економічне стимулювання трудової активності». — К, 1991.- 352с. 3. Бойко О. В., Желябін В. о, Беліченко О. Г. «Мотивація персоналу». Навчальний посібник, ЗДІА, 2004. – с. 37 4. Бірман Л. «Економіка фірми». Навчальний посібник. М.:М/н ун-т бізн. і управл., 2001-104с. 5. Бланк І. А. «Торговий менеджмент». – К. УФИМБ, 1997. – 408 с. 6. Бойчик Н. «Економіка підприємства». Навч.посібник.К. Атіка,2001-298с. 7. Волгін А. П., Матірко В. І., Модін А. А. «Управління персоналом в умовах ринкової економіки». М.: Справа, 1992. – 342 с. 8. Волков О. «Економіка підприємства». Курс лекцій. М: Інфра-М,2001-280с. 9. Гончарук В. «Розвиток підприємства». М.: Справа,2001-218с. 10. Грузинов В. «Економіка підприємств». - Фінанси та статистика, 2001-218с. 11. Гусіна В. М. «Про моделі механізму мотивації трудової діяльності в умовах ринкової економіки». — К, 1996.- 204 12. Данюк В. М., Чернушкіна О. О. «Концептуальні особливості дослідження ефективності мотивації персоналу» // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – № 11 (105). – С. 57 13. Десслер Г. «Управління персоналом»:Навч. посібник для студ.: Пер. з англ. / Під заг. ред. Ю. В. Шлемова. — 14. «Економіка виробничого підприємства.» Навч. пос. К.: Знання, 2001-405с. 15. Жиделева В. «Економіка підприємства.» Навчальний посібник. М: Інфра-М, 2000-133с. 16. Зайцев Н. «Економіка промислового підприємства». М: інфра-М, 2000-358с. 17. Занюк С. С. «Мотивація діяльності.» — Луцьк, 1998.- 218 с. 18. Ільїн Є. П. «Мотивація і мотиви». Майстри психології. - СПб.: Пітер, 2008. 19. Ісаєнко А. І. «Кадри управління в корпораціях США». – М: Наука, 1988.-402 с. 20. Кейлер В. Економіка підприємства. Курс лекцій. М:Інфра-М, 2000-132с. 21. Колот А. М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу. — К., 2001. — 258с. 22. Косаєв А. Г., Маслова І. С., Москович В. М. Виробництво, кадри: проблеми збалансованості. — М, 1988. – 342 23. Кібанов А. Я. Основи управління персоналом. / Підручник. – М.: Інфра-М, 2005. 24. Кокорєв В. П., «Мотивація в управлінні», Барнаул, 1999 25. Комарова Н. Н. Мотивація праці та підвищення ефективності роботи. // Людина і праця, №10, 1997. 26. Кузнєцова М. І. Мотивація діяльності. - СПб.: Фірма, 2005 27. Мірошниченко о. В. Мотивація праці. — Донецьк, 1988. – 236 с. 28. Москвичов С. Г. «Використання фактора мотивації в управлінь»:Навч. посібник. — К, 1990. – 314 с. 29. Мотиваційні основи ефективної праці в умовах ринкової трансформації економіки: 36. наука. пр. - К., 1996. – 178 30. Практична психодіагностика. Методики і тести. Навчальний посібник. Ред. і сост. Райгородський Д. Я. - Самара, 2001. С. 635-636. 31. Методика діагностики мотивації до досягнення успіху Т. Елерса / Розанова В. А. психологія управління-м., 1999. С. 105-106
Отрывок из работы

1.1. Психологічна характеристика персоналу організації Під персоналом мається на увазі всі співробітники підприємства, а також всі люди, зайняті в організації. До складу персоналу можуть входити також власники підприємства, якщо вони виконують будь-які виробничі або управлінські функції. Загалом поняття, персонал - це всі співробітники, які є на підприємстві, які беруть безпосередню участь у діяльності та досягненні його цілей[10]. З економічної точки зору персонал розглядається як один з основних факторів виробництва. До характеристик персоналу, які відрізняють його від інших факторів виробництва, варто віднести: • персонал – ключовий фактор виробництва, який повністю визначає успіх і невдачі компанії; • працівник – особистість, складна й велика система, який притаманні всі властивості систем; • персонал, на відміну від матеріальних і грошових факторів, – активний фактор, що приймає й реалізує рішення; • персонал – це фактор, суб'єктивний практично у всіх своїх проявах (істотний і безсумнівний вплив на поводження онтогенезу, особистості, групи тощо); • персонал має погано обумовлений і слабко прогнозований індивідуальний і груповий потенціал як позитивної, так і негативної спрямованості, він має емоції, невіддільними від розуму; • персонал має складну й динамічну структуру, він здатний до розвитку й саморозвитку, до системоутворення (формування груп, команд різної спрямованості) й у той же час до саморуйнування; • персонал – це деякою мірою самокерований фактор, оскільки керівники всіх рівнів входять до складу персоналу; • персонал є непередбачуваним фактором і не є цілком надійним, тому що його поведінка не піддається прогнозуванню з високим ступенем імовірності, крім того, він піддається впливу прихованих від менеджера факторів, але при цьому він є адаптивним, у т.ч. й до факторів, що стимулюють його трудову поведінку; • персонал характеризується такими рисами, як спрямованість, наявність принципів, ідеалів, бажань, потреб, інтересів, стереотипів, переконань, упереджень, схильності до впливу середовища; • у сукупності персонал – потужна група інтересів, здатна в повному складі або окремих підгрупах здійснити підміну цілей організації власними (наприклад, можуть не збігатися інтереси й мотиви поведінки топменеджменту й власників); • співробітники здатні виступати одночасно в декількох ролях: і як акціонери (власники акцій), і як споживачі (клієнти), і як носії інформації, у тому числі про зовнішнє середовище, і як агенти свого підприємства. Має місце різноманіття ролей, їх суперечливість або синергія, дифузія (взаємопроникнення й взаємовплив) або специфічність (розділення, «незмішуваність») [4].
Условия покупки ?
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Психология, 28 страниц
350 руб.
Курсовая работа, Психология, 28 страниц
500 руб.
Курсовая работа, Психология, 30 страниц
500 руб.
Курсовая работа, Психология, 32 страницы
500 руб.
Служба поддержки сервиса
+7 (499) 346-70-XX
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg