Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, МАШИНОСТРОЕНИЕ

Машина для ремонту асфальтобетонних покритів

pitersanfanlord 1000 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 100 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 28.03.2020
1. Втуп Одною із основних задач для покращення виробництва являється забезпечення паливно-сировинними ресурсами, машинами, обладнанням й іншими сучасними засобами, підвищення ефективності роботи [1]. Виходячи із вказаних задач забезпечити: - Широкий перехід на випуск високоефективної продукції, що відповідає по своїм техніко-економічним показникам найкращим світовим зразкам, конкуренто спроможної на внутрішньому ринку; - Різко скоротити терміни засвоєння нової техніки і технологій; - Обновлення виробництва, передусім на основі його технічного переозброєння і реконструкції, підвищення рівня механізації і автоматизації; - Суттєве збільшення продуктивності засобів механізації і автоматизації підземно-транспортних, навантажувально-розвантажувальних і складських робіт в цілях значного скорочення сфери застосування ручної праці; - Повсюдне впровадження в виробництво ресурсозберігаючих видів техніки і технологій, комплексне використання сировини, заміна в широких масштабах у виробничому використанні натуральних матеріалів синтетичними, скорочення втрат сировини і матеріалів, покращення невикористання внутрішніх ресурсів. Встановити наступні основні напрямки розвитку галузей важкої промисловості: «В будівельному, дорожньому і комунальному машино будівництві зосередити увагу в першу чергу на виготовлення машин, механізмів, інструментів й інших виробів, що дозволять значно підвищити технічний рівень будівельної промисловості, різко скоротить застосування ручної праці. Забезпечити виробництво комплексів машин, засобів механізації й автоматизації, необхідних для комплексної механізації, будівельних процесів. Створити потужності по виготовленню спеціальних багатоцільових шасі й організувати на їх базі випуск мобільних будівельних машин і механізмів широкої номенклатури. Випереджувальними темпами розвивати виробництво баштових кранів вантажопідйомністю 10 т й вище, самохідних скреперів з ковшем балкою місткістю, високопродуктивних однакових навантажувачів на пневмоколісному ході, бульдозерів-розпушувачів, віброущільнюючої техніки й інших ефективних засобів механізації будівництва. Забезпечити випуск машин для будівельно-монтажних робіт в умовах діючого підприємства;
Введение

Машина для ремонту асфальтобетонних покриттів складається з базового шасі на двох ведучих і управляючих мостах з гідростатичним приводом. На шасі змонтовані всі складальні одиниці машини, система газового розігріву, приймальний бункер з похилим живильником і бункером-дозатором, горизонтальний живильник, шнек-фреза, задній розподільчий шнек, що регулюється по висоті і робочий орган для укладання і ущільнення переробленої асфальтобетонної суміші. Базове шасі забезпечене силовою установкою, що призводить до обертання насосну станцію, що забезпечує гідростатичний привод всіх вузлів машини, паливним і мастильними баками, охолоджувачем гідросистеми, мостами, монтованими до рами машини трьохточково(один міст встановлений жорстко – другий шарнірно). Гідростатичний привод ходу забезпечує повний диференціал між ведучими мостами, що вирівнює навантаження, що припадають на механізм приводу кожного із мостів. Насоси змінної подачі забезпечують плавність регулювання у всьому робочому діапазоні і реверсування машини. Є транспортний діапазон, що забезпечується без механічного перемикання передач. Машина оснащена зчіпним пристроєм, що дозволяє транспортувати її на зчепленні з тягачем до 20км/год. Зчіпний пристрій забезпечує відстеження курсу тягача рульовим управлінням переднього мосту машини і крім того, гальмівна система при такому транспортуванні пов’язана з гальмівною системою тягача. Приймальний бункер з похилим живильником і робочі органи піднімаються в транспортне положення і фіксуються автоматично за допомогою гідрозамків. Машина забезпечена автоматичною системою забезпечення [рівності]рівності, що стабілізує навантаження на зламувальний орган і тим самим сприяє робочому переміщенню машини з постійною швидкістю, що в кінцевому розрахунку, підвищує рівність покриття, що ремонтують. Ця ж система забезпечує налаштування глибини розпушування і підтримку цієї глибини розпушування на заданому рівні. Значна відстань між мостами (база 7м), відповідний вибір положення розпушуючого робочого органа і велика нівелююча здатність робочого органу для укладки і ущільнення регенеруючого шару забезпечує високу вирівнючу здатність машини. Робота машини в кожному із технологічних режимів здійснюється з використанням нової асфальтобетонної суміші, що завантажується в приймальний бункер. Всі технологічні режими потребують ефективного розігріву покриття, що ремонтується, яке здійснюється спеціальною машиною для розігріву асфальтобетонних покриттів ДЕ-234 і газовою системою машини «Реміксер». Робота машини в режимі термоукладки при температурі навколишнього середовища більше +15 може здійснюватися без машини ДЕ-234. При цьому після розігріву покриття здійснюється його розпушування, перерозподіл розпушеної суміші по ширині покриття і формування нижнього шару укладки робочим органом. Свіжа суміш із приймального бункера по похилому живильнику поступає в бункер-дозатор і потім горизонтальним живильником до заднього шнеку який розподіляє цю суміш поверх сформованого шару із старої суміші. Робочий орган здійснює укладку і ущільнення такого двохшарового покриття.
Содержание

Зміст 1. Вступ ……………………………………………………………………….7 Технічно-економічне обґрунтування вибраного напрямку робі……...9 2.Огляд конструкцій машин……………………………………………..10 3.Технічний опис, режими роботи машини………………………………..14 3.1.Склад, пристрій і робота машини……………………………………14 3.2.Гідросистема…………………………………………………………..17 3.3.Управління робочими органами і курсом…………………………...18 3.4.Привод віброплити і трамбування…………………………………...19 3.5.Система розігріву……………………………………………………..19 3.6.Технічна характеристика профіліровщика ДЕ-232(типу «Реміксер»)………………………………………………………………..20 4.Тяговий розрахунок………………………………………………………..22 4.1.Визначення опору переміщенню шасі машини………………………...22 4.2.визначення опору штовханню автосамосвала……………………...23 4.3.визначення сил тертя вигладжу вальної плити по суміші, що укладається……………………………………………………………………23 4.4.Визначення опору переміщенню призми суміші, що застосовується ущільнюючим брусом………………………………………………………..23 4.5.Опір від сили тертя трамбую чого брусу об вигладжу вальну плиту…………………………………………………………………………..24 4.6.Сила тертя трамбуючого брусу об суміш при обернено-поступаючому русі[3]……………………………………………………….24 4.7.Визначення опору розпушуванню ножами…………………………25 4.8.Визначення опору на шнек-фрезі…………………………………...25 4.9.Визначення опору на відвалі………………………………………...27 4.10.Визначенняопоруна розподілюючому шнеку…………………….28 4.11.Сумарний опір переміщенню машини в робочому режимі……...29 2. Кінематичний розрахунок і баланс потужності………………………..30 5.1.Привод ходу ………………………………………………………….30 5.2.Привід робочих органів……………………………………………...39 5.2.1.Визначимо швидкість похилого живильника і потужність на валу насоса, необхідну для йог привода……………………………………...39 5.2.2.Визначаємо швидкість горизонтального живильника і потужність на валу насоса,необхідну для його приводу……………………………42 5.2.3.Визначаємо потужність на валу насоса необхідну для приводу змішувача…………………………………………………………………44 5.2.4.Баланс міцності……………………………………………………..49 6.Розрахунок установки шнек-фрези……………………………………….50 6.1.Розрахунок цепких передач привода шнека-фрези………………..50 6.2.Розрахунок елементів металоконструкції кріплення шнек-фрези[7]…………………………………………………………………...53 6.3.Перевірка міцності середнього кронштейна……………………….53 6.4.Перевіримо міцність болтів кріплення кронштейна до балки…….57 6.5.Перевірка міцності крайніх кронштейнів…………………………..60 6.6.Перевірка міцності балки……………………………………………63 6.7.Перевірка міцності зварного шва приварки крон
Список литературы

Список використаної літератури: 1. В.И.Баловиев и др. Дорожные машины и комплексы М. Машиностроение, 1922г, 384с. 2. К.А.Артемьев и др. Дорожные машины 2.2. «Машины для устройства дорожных покритий» М. Машиностроение, 1982г.398 с. 3. «Дорожно-строительный укладчик ДС-199» Техническое описание и инструкция по эксплуатации. … Украины. Николаевский завод «Дормашина», 1994г. 4. Справочник по климату СССР. Вып. 10: Украинская ССР 4.Ш.Ветер.-Л.: Гидрометеоиздат, 1967г,682 с. 5. Методичні вказівки «Для розрахунку валів і підшипників кочення редукторів загального призначення в курсовому проектуванні». 6. Назаренко І.І., Машини для виробництва будівельних матеріалів. – К.: КНУБА, 1999. – 488 с. 7. Ф. Л. Марон, А. В. Кузьмин «Справочник по расчетам подъемно-транспортных машин»; Минск «Высшая школа» 1971 г. 8. А. О. Спиваковский, В. К. Дьячков «Транспортирующие машины»; Москва «Машиностроение» 1983 г. 9. Курсовое проектирование грузоподъемных машин / Под ред. С.А. Казака – М.: Высшая школа, 1989 – 319с. 10. Ф.К. Іванченко «Підйомно транспортні машини»: Підручник. – К.: Вища школа, 1993р., 413 с.:іп. 11. А.А.Вайсон. Подйомно транспорные машыны: учебник для вузов по специальности «Подйомно-транспортные строительные, дорожные машыны и оборудование» - 4-е изд.;перераб. И доп. – М. – Машыностроение, 1989р., 536 с.:ип. 12. Бедрій Я. І., Джигирей В. С., Кидасюк А. І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ «Афіша», 1997. – 258 с. 13. Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда / / Трудовое право. — 1998. 14. Токаренко В.Н., Щоцкий П.М. «Методические указания по оформлению контрольных работ, курсовых и дипломных проэктов» К. : КАДШ : 1981г, 38 с.
Отрывок из работы

При ремонті доріг, пов’язаним з видаленням старого асфальтобетонного покриття найбільш широке застосування отримали два основних способи: а) вирубка дефектних ділянок пневматичними або електричними молотками з подальшим видаленням матеріалів вручну; б) видалення дефектних ділянок після його розігріву спеціальними машинами. До першого способу можна віднести зняття дефектних ділянок розпушувачами, автогрейдерами. Такий спосіб малоефективний. При видаленні дефектного покриття після його розігріву можна видаляти покриття на необхідну глибину без пошкодження розташованих нижче шарів. Розглянемо вітчизняні й закордонні машини для усунення дефектів покриття з використанням інфрачервоного випромінювання розігрівачів. Розігрівач моделі 4109 складається із наступних вузлів: - Блоку пальників інфрачервоного випромінювання з блоком системи навісу; - Установки балконів; - Системи автоматичного регулювання процесу розігріву і гідросистеми, що слугуєдля підйому і опускання розігрівача. Блок пальників закріплений шарнірно на нерухомій рамі, яка переміщується в середині нерухомої рами по роликам за допомогою лацюгової передачі. В закордонних країнах з розвиненою мережею автомобільних доріг самохідні розігріваючі монтуються в основному, на тракторах, автомобільних і спеціальних шасі, виготовлені під випромінювачі визначених розмірів. Довжина розігрівачів змінюється в широких межах від 1 до 10 м, не дивлячись на їх значні розміри, швидкість переміщення та інтенсивність розігріву підбираються так, щоб при проведенні робіт виключався перегрів асфальтобетону. Фірмами «CatlerEngineering» (США) і «Wirtgen» (ФРН) розроблено машини для регенерації покриттів з добавкою нової суміші. Новий матеріал укладається попередньо розпушений і спланований шар старого матеріалу або перемішується з ними. Технологічне обладнання змонтоване на самохідних шасі, маючи невеликі швидкості переміщення в робочому режимі.Машини,обладнані нагрівальним блоком який складається з пальників інфрачервоного випромінювання з металічними випромінювачами та декілька пальників відкритого вогню. Останній використовується для попереднього просушування поверхні покриття. Механічним робочим органом слугує фреза у вигляді барабану із зубцями спеціальної форми. Привід фрези здійснюється за допомогою гідродинамічної трансмісії. Фірмою «MonatkoM-2»(США) випускається розігрівач, що дозволяє за один прохід розігріти шар асфальтобетону на глибину 35мм до зручно обробляючого стану. Фірмою «AmaisAsfalt»(США) випускає розігрівач, пом’якшуючий шар покриття на глибину 4,7см. Мала робоча швидкість 3?8м/хв., дозволяє вести нагрів в заданому режимі. В Англії фірмою «Millars» серійно випускаються дві моделі асфальторозігрівачів на шасі автомобілів «Форд-500» і «Форд-750». В якості горючої суміші використовується газ пропан. Обидві моделі розігрівачів мають по 23 пальника і відрізняються в основному тим, що модель ЛМ-23 має дві ємкості по 500л кожна.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Машиностроение, 48 страниц
576 руб.
Дипломная работа, Машиностроение, 64 страницы
1700 руб.
Дипломная работа, Машиностроение, 92 страницы
350 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg