Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, МАШИНОСТРОЕНИЕ

Cкребачковий конвеєр типа СП250.12

pitersanfanlord 1250 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 100 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 28.03.2020
Об'єкт дослідження - скребачковий конвеєр типа СП250.12. Ціль роботи – модернізація гідроприводу скребкового конвеєру із урахуванням кінематики і динаміки руху В проекті виконано кінематичний, динамічний аналіз та синтез гідроприводу типу ПМК скребачкового конвеєру типа СП250.12. Аналіз кінематичних діаграм переміщення, швидкості і прискорення ведучого поршня показує, що вони мають періодичний характер і можуть бути представлені рядами Фур'є. Кінематичний аналіз, проведений для випадку рівномірного обертання зірочки (кривошипа), показує, що такий закон обертання може бути реалізований кіне-матично, якщо реалізувати отриманий закон поступального переміщення поршня. ПРИВІД МАЛОГАБАРИТНИЙ КОНВЕЄРУ ПМК, ШАХТНИЙ СКРЕ-БАЧКОВИЙ КОНВЕЄР СП250.12
Введение

Досвід експлуатації об'ємних гідравлічних приводів будівельних і до-рожніх машин показав їхню значну перевагу перед двигунами внутрішнього згоряння, асинхронним електродвигуном з живильником від силової мережі і дизель-електричного приводу . Гідравлічний привід служить для повідомлення обертального, посту-пального і зворотно-поступального руху виконавчим механізмам і робочому органу машини. Гідравлічний привід складається з насоса, системи розподілу, бака з рідиною, сполучних трубопроводів і гідравлічних двигунів у виді силових гідравлічних циліндрів з чи поршнем гідромоторів обертальної дії. У гідро двигунах тиск робочої рідини перетвориться в поступальний рух поршня з чи штоком в обертальний рух ротора, зв'язаних з робочим органом. Основними достоїнствами гідравлічного приводу в порівнянні з меха-нічним є: компактність конструкції, економічність, надійність, безступінчасте регулювання в широкому діапазоні швидкостей, запобігання механізму від перевантаження, зручність керування і реверсування, простота перетворення поступального руху в обертальне. З огляду на складні умови роботи скребкових конвеєрів у вибої, особ-ливо на тонких шарах, ставиться задача створити гідравлічний об'ємний (статичний) привід скребкових конвеєрів для роботи в прохідницькому й очисному механізованому комплексах при видобутку корисних копалин. Такий привід забезпечить: - зниження динамічних навантажень у тяговому ланцюзі; - запобігання тягового ланцюга від пориву при її заклинюванні за ра-хунок спрацьовування запобіжного клапана в гідросистемі; - регулювання швидкості тягового ланцюга в широких межах; - плавний пуск конвеєра при його повному завантаженні; - рівномірний розподіл навантаження між приводами; - компактність конструкції в порівнянні з існуючими електропри-водами з гідромуфтою й отже мала вага; - економічність і надійність роботи; - зручність керування. - гідропривід дозволяє при використанні механізованих комплексів працювати на непаленій емульсії від гідросистеми механізованої кріпи; - спрощує розміщення приводу в стиснутих умовах підготовчих гір-ських вироблень за рахунок можливості розташування приводу в кінцевих секціях механізованої кріпи, у результаті чого зникає необхідність вручну перекріплять над приводом покрівлю після кожної пересувки конвеєра; - скорочення довжини ніш і надання можливості переходу на без-нишевую виїмку вугілля; - підвищує безпека роботи на сполученні лави зі штреком. При використанні статичного чи об'ємного гідроприводу для скреб-кових конвеєрів необхідно поступальний рух поршня трансформувати в обертальний рух зірочки. Це може бути доступно застосуванням кривоши-пно-ползунного механізму і кулісного механізму з обертовою чи хитною кулісою . Виходячи з вимоги малих габаритів приводу приймаємо до ро-зробки кулісний об'ємний гідропривід з хитною кулісою. Для забезпечення пуску конвеєра необхідно мати мінімум два таких приводи, кривошипи яких установлені на одному валу під кутом 90? чи 120?.
Содержание

Вступ………………………………………………………………………………. 1 Аналіз існуючих типів конвеєрів……………………………………………... 2 Силовий аналіз приводу конвеєра…………………………………………… 2.1 Теоретичний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12……………………. 2.2 Експлуатаційний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12……………….. 2.3 Визначення моментів інерції приводу конвеєра і його вузлів……………. 2.4 Рушійний момент гідроприводу і момент опору руху…………………..... 2.5 Дослідження резонансних режимів…………………………………………. 2.6 Висновки до розділу 2……………………………………………………...... 3 Розрахунок тягового органа на міцність……………………………………… 4 Економічний ефект від упровадження у виробництво гідравлічного приво-ду………………………………………………………………………………….. 5 Розрахунок освітленості у відкаточному штреку…………………………… 6 Розробка програмного забезпечення для розрахунку скребкових конвеє-рів……………………………………………………………………………………. 6.1 Огляд методів розрахунку конвеєрів…………………………………………. 6.2 Методика тягового розрахунку конвеєрів…………………………………… 6.3. Розробка автоматизованої системи розрахунку скребкових конвеєрів….. 6.4 Аналіз існуючого прототипу…………………………………………………. 7 Кінематичний аналіз кривошипно-кулісного механізму…………………. 7.1 Визначення вихідних даних для кінематичного аналізу механізму………. 7.2 Побудова планів швидкостей………………………………………………… 7.3 Визначення швидкості і прискорення поршня методом діаграм…………. 7.4 Визначення кутової швидкості і прискорення куліси…………………....... 7.5 Висновки до розділу 7…………………………………………………….. … Список літератури……………………………………………………………
Список литературы

1 Добронравов С. С., Сергеев В. П., Строительные машины.- М.: Высш. школа, 1981. 2 Артоболевский И. И., Теория механизмов и машин.- М.: Наука, 1975. 3 SU, авторское свидетельство 334136, кл. B 65 G 1 / 2, 1972 4 SU, авторское свидетельство 1350374, кл. E 21 C 29 / 00, 1987. 5 SU, авторское свидетельство 832108, кл . F 03 C 1 / 02, 1981 6 Патент 2109946. Гидромеханический привод горной машины Бодрунов Л. Д., Пр. 10.01.96 7 Колчин Н. И., Мовнин М. С., Теория механизмов и машин.- М.: Судпромгиз, 1963. 8 РТМ 12. 44. 045 – 81. Руководящий технический материал. Конвейеры шахтные скребковые. Тяговый расчет.
Отрывок из работы

2.1 Теоретичний тяговий розрахунок конвеєра СП250.12 Розрахункова продуктивність конвеєра при рівномірному найбільшому вантажопотоці де ?н - щільність насипного вантажу, т/м3 для кам'яних вугіль ?н=0.85 т/м3 ; F-площа поперечного січення насипного вантажу на конвеєрі; визна-чається за розрахунковою схемою на рисунок 2.1; V- швидкість тягового ор-гана, м/с. F=F1+F2+0.5F3 F=0.153м3 Визначення довжини конвеєра по заданій потужності приводу. Конвеєр СП250.12 оснащений відхиляючими прасками, тому розраху-нкова залежність для визначення довгі буде мати вид (Рисунок 2.2): . де N - потужність приводу, N=90 квт; ? - К.К.Д. блоку приводу ?=0.8; Q = Qр – продуктивність конвеєра; q0 - лінійна щільність тягового органа q0=21.58 кг/м; q - лінійна щільність насипного вантажу на конвеєрі, кг/м, q=125; ?- кут нахилу конвеєра, ?=22?; f і w - коефіцієнти опору переміщенню тягового органа і матеріалу, що транспортується, залежні від кількості і положення тягових ланцюгів. Для конвеєра СП250.12, що має два ланцюги в напрямних F=0.4, W=0.6. Потужність приводу Необхідна потужність приводу Nнеобх ,кВт: Потужність приводу, що допускається по міцності тягового ланцюга, кВт де Рр - руйнівне навантаження тягового ланцюга, Рр=409кН; nц – кількість робочих рівнобіжних ланцюгів у тяговому органі, nц=2; - коефіцієнт запасу міцності тягового органа по ОСТ 12.044.020-78, ; кн- коефіцієнт нерівномірності навантаження ланцюгів кн=1.25; кЕ- коефіцієнт, що враховує неодночасність реалізації максимального статичного стискального зусилля приводів кЕ=1 для одного приводу; кп- коефіцієнт перевантаження приводу при пуску кп=1.1. Установлена потужність приводу N повинна бути не менш необхідної Nнеобх і не більш допускаємої по міцності тягового органа N=90 кВт ?Nнеобх=90 кВт N=90 кВт ?Nдоп=409,091 кВт Обі умови виконані. Припустима довжина конвеєра з приводом потужністю 90 кВт у за-лежності від кута нахилу ??
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Дипломная работа, Машиностроение, 70 страниц
400 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg