Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПЕДАГОГИКА

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ellihamer 3350 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 52 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 07.03.2020
Дипломная работа была создана с нуля и абсолютна уникальна. Также есть "додатки" к дипломной работе. Экспериментальное исследование проводилось на базе МГПУ, могу помочь адаптировать под ваш запрос. Есть также презентация к защите работы. Защищена на 5
Введение

ВСТУП На сучасному етапі розвитку суспільства з його глобалізацією та комп’ютеризацією необхідним є новий, особливий тип мислення. Людство має перед собою низку екологічних, природознавчих проблем. Тому наприкінці XX століття склався новий тип організаційної культури діяльності – проектно-технологічний. Дітей потрібно вже з початкової школи готувати мислити нестандартно. Адже саме в цьому віці закладаються основи світобачення, екологічної культури, особливості та якості мислення, страх чи розуміння природи як цілісної системи. Формувати особливий тип мислення в молодших школярів, творчість, світогляд покликана технологія проектів як особливий вид взаємодії учня та вчителя. Найбільш поширена вона для формування науково-природничого мислення. Для початкової школи технологія розроблена недостатньо, тому потребує сучасного підходу до тематики проектів природничого змісту та до методології їх використання. У дипломній роботі висвітлюються результати проведення досліджень по вивченню втілення технології проектів для формування мислення в учнів початкової школи та показана її ефективність. Об'єкт дослідження: формування науково-природничого мислення в молодших школярів. Предмет дослідження: процес формування науково-природничого мислення за допомогою застосування сучасної педагогічної технології. Мета дослідження: теоретичне обґрунтування і експериментальна перевірка інноваційної педагогічної технології для ефективного формування науково-природничого мислення учнів початкової школи. Гіпотеза: використання методу проектів як сучасної педагогічної технології може сприяти більш ефективному формуванню мислення учнів початкової школи. Завдання наукової роботи: 1. Провести аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури з теми дослідження та визначити особливості мислення учнів початкової школи. 2. Визначити технологію формування науково-природничого мислення. 3. Розробити методику проведення досліджень відповідно до теми. 4. Провести експериментальну роботу з теми дослідження в умовах початкової школи та визначити ефективність технології.
Содержание

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………..…стор. 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Мислення як процес та його розвиток у молодших школярів………...5 1.2. Формування операцій мислення в учнів початкової школи…………..9 1.3. Формування науково-природничого мислення на уроці як основній формі організації навчання в початкових класах…………………………...……11 РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1. Аналіз шкільних програм по вивченню природознавства……….......14 2.2. Характеристика технологій для початкової школи……………..……16 2.3. Технологія методу проектів у викладанні природознавства………...22 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МИСЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 3.1. Впровадження методу проектів в експериментальному класі……….26 3.2. Методика формування науково-природничого мислення під час виконання конкретних тем проекту……………………………………………….30 3.3. Визначення рівня сформованості науково-природничого мислення учнів початкових класів……………………………………………………………44 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….49 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………...51
Список литературы

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: Андреева Н. Д. Теория и методика обучения экологии: Учебник для студ. высших уч. зав. – М.: Академия, 2009. – 208 с. Байбара Т. М., Бібік Н. М. Я і Україна: Підруч. для 3 кл. – К.: Форум, 2003. – 176 с. Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навч. пос. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. Байбара Т. М. Я і Україна: Підруч. для 4 кл. – К.: Форум, 2005. – 176 с. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів // Початкова школа. – 2003. - № 6, 7.
Отрывок из работы

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧОГО МИСЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1. Мислення як процес та його розвиток в молодших школярів Людина живе серед подій, які відбуваються одна за одною або паралельно. Потреби, цілі людини зумовлюють необхідність розібратися у тому, що з чого виходить, як пов’язані між собою явища, об’єкти природи та життя, які їхні властивості детермінують цей зв'язок. Пізнання світу починається з відчуттів, сприймань та уявлень, але ця картина світу не дає змоги глибоко і всебічно пізнати його. Живе споглядання не спроможне проникнути у складні форми взаємодії явищ, об’єктів, у їх причини та наслідки. Для відображення цих моментів буття необхідний перехід від відчуттів, сприймань (чуттєвого відображення) до мислення. Воно використовує фактичні знання для міркування і становить основу для вищого ступеня відображення світу, що полягає у здійсненні глибинного аналізу, пошуку значущих для людини орієнтирів [12]. Отже, мислення - процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в її істотних властивостях, зв’язках і відношеннях [26]. Це відображення відбувається на основі виникнення тимчасових нервових зв’язків у другій сигнальній системі з опорою на першосигнальні зв’язки. Тимчасові нервові зв’язки на рівні першої сигнальної системи віддзеркалюють знання. Слово ж вбирає в себе суттєве у характеристиці предметів, явищ, завдяки своїй здатності до узагальнення дає змогу відірватися від дійсності, відобразити сутність об’єктів [12].
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg